Intimacy

Intimacy (2001)
Directed by Patrice Chéreau
Cast: Mark Rylance(Jay), and Kelly Fox (Claire)

Paano magiging malapit sa isang tao?

May mga araw na sumasakay sa dyip at nagkakataon, may nakasasakay na wari’y matagal nang kakilala. Ni hindi man lamang nagtama ang aming paningin, maaaring hindi niya rin ako nakita, bagaman pasulyap-sulyap sa kanya. Hinahanap kung ano kaya iyong nakapagpagaan sa akin ng loob, kung bakit magaan ang damdamin ko sa kanya. Hinahanap ko sa mukha niya o kahit sa galaw ng kamay o kibot ng labi ang katangian ng mga dating inibig. Pero wala roon. Iba siya. Nasa kabilang bahagi ako ng dyip, may kalayuan sa kanya. Ni hindi sa akin ipinasa ang kanyang bayad. Ngayon hindi ko na maalala kung sino sa amin ang naunang bumaba. Pero laging gayon, nagkahiwalay kami nang may kung anong panghihinayang. Lagi kong ipinapangako sa sarili na sa susunod, sa susunod na mangyari iyon, susundan ko siya at magpapakilala. Kahit alam ko, kahit kailan, hindi ko naman talaga magagawa. Magiging panatag ako sa kung ano ang nangyayari, magpapatangay sa mga pagkakataon, at walang gagawin upang lumapit. Magkakasya sa pagtingin sa malayo.

[May mga puna sa entri na ito rito.]