Dirty Kitchen

Gusto ko lang ibalita na may website na ang banda ng kaibigan ko, si Chris, ang Dirty Kitchen. Puwede n'yong makita ang skeds ng gigs nila at idownload ang mga kanta (mp3 format) at lyrics dito. Astig ito! Pinakagusto ko ang Ride at Ulan.