Usapan

Nalunod tayo
kahapon sa salita
at kapwa alaalang
lulutang-lutang
na lamang
ngayon.

Walang naisalba
ang panahon.