Mahirap din palang maglakad sa kalye nang nag-iisa, madaling-araw, at pilit mong kinukumbinsi ang sarili na: nakainom lang ako, hindi ko kayang kontrolin ang ibang bagay pero alam ko lahat, at mabuti na rin ito, kailangan ko ring mag-isa, at isa pa, pagod na rin sila. Nakakapagod nga pala.