Patalastas #4

Magkakaroon ng Fellows' Night ang Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA) sa ika-12 ng Oktubre (Martes), alas-9 n.g., sa Conspiracy Cafe. Reunion din ng lahat ng mga kasapi ng LIRA, at paglulunsad ng folio ng pinakabagong batch. Inaanyayahan ang lahat! (Salamat sa pag-aasikaso nina Ron at Bebang!)