Isusumpa ko ang araw na ito. At alam ko: itong araw na gusto kong limutin ang siyang mananatili. Matutulog na ako at bukas (o mamaya--paggising) magsisimula ang paglimot. Kaya ko ring sukuan ang ilang bagay, kahit ang pinakamahahalaga. Tao nga pala ako. Iiwan ko na sila, at magpapatuloy.