Patalastas # 1

  1. Magbibigay ng panayam si Prof. Rene O. Villanueva para sa LIRA (Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo) na pinamagatang "Writing Poetry for and by Children." Gaganapin ito bukas, ika-22 ng Setyembre 2002, ala-1 hanggang alas-4 n.h., sa Philippine Orthopedic Hospital. Si Villanueva ay kilalang mandudula at manunulat-pambata. Kabilang sa kanyang mga aklat-pambata ang Ang Pambihirang Buhok ni Lola na mababasa nang buo rito. Magdiriwang din siya ng kaarawan bukas.

  2. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arete Humanities Week sa Ateneo, gaganapin din bukas ang Aria: Literary Night, kung saan magkakaroon ng mga pagbasa ng tula, at iba pang pagtatanghal. Gaganapin ito sa Dela Costa Gardens ng Ateneo, mula alas-6 hanggang alas-10 n.g. (Maaaring magbasa ako ng tula rito, kasama si Naya at iba pang kaibigang manunulat.)

  3. Naimbitahan akong magbigay ng panayam bukas para sa mga kasapi ng Samahan sa Filipino ng Ateneo de Manila High School. Alas-2:30 n.h. Tungkol sa pagsulat ng tula ang paksa ng panayam.