Si Miguel Syjuco ang nanalo ng ikalawang Man Asian Literary Prize! Pagkatapos nitong maikling pag-uusap namin ukol sa panitikang Filipino, lalo ko ngayong gustong-gusto nang mabasa ang kaniyang Ilustrado. Congrats, Miguel!