Kailangan ng Kuwento

Nakabili ako ng Aspects of the Novel ni E. M. Forster sa Pick a Book (Metro East, PhP 135) noong isang linggo (kasabay ng pagkakabili ko sa hardcover edition ng The Danzig Trilogy ni Gunter Grass) at binasa ko agad dahil klasiko na ito sa pag-aaral sa nobela at matagal ko na dapat binasa, pero dahil nao-OC akong magbasa ng libro na hindi sa akin ang kopya (dahil din sa compulsion na mag-underline, gumawa ng mga tala sa gilid--o ibig sabihin, makipagdiyalogo sa libro habang binabasa ito) kaya hindi ko mabasa-basa ito hanggang sa nagkaroon na nga ako sa wakas ng sarili kong kopya.

Una niyang tinalakay ang halaga ng kuwento sa nobela. May kuwento dapat, dahil ang unang kailangang maantig ng nobela sa kaniyang mambabasa: curiosity (iniisip ko: anong Filipino sa salitang ito? wala ba tayong curiosity? Nasa Kagawaran ang kopya ko ng UP Diksiyonaryong Filipino at wala namang maibigay na katanggap-tanggap na salin itong pinamaaasahan kong libreng tagasalin dito sa internet, maliban sa "pagkamausisa"). At itong curiosity na ito ang kailangang panghawakan ng kuwento, sa anumang pagkukuwento.

Kahapon naman, isa sa mga artikulo sa New York Times ang tungkol sa pagsasalba ng pagkukuwento sa pelikula sa harap nga ng dibersiyon na ibinibigay ng mga pagbabago sa pagdanas natin sa teknolohiya (ako, halimbawa, iba-iba ang "estilo" ko ng panonood ng TV series at pelikula dito sa computer: may mga pelikula na kailangang mapanood ko nang tuloy-tuloy, walang pahinga, may pinapanood ko sa mas maliit na window habang nakikitang naglo-load ang isang webpage, may TV series na umaandar habang may iba pa akong ginagawa--nagliligpit ng kama, nagtitiklop ng damit, nakikipagkulitan sa text, at kahit habang nagbabasa!). Dinadanas ang kuwento nang may sadyang pag-antala o nang nakapatong-kasabay-nasa ilalim ng iba pang ginagawa.

Kagabi, nagsimula na ang isa sa dalawang klase ko sa Ph.D. ngayong semestre na parehong sa ilalim ni Ser Jun (Cruz Reyes). Kailangan din naming magkuwento rito--at iniisip ko kung anong kuwento (o mga kuwento) ba talaga ang gusto kong tutukan para sa susunod kong nobela. May mga iniisip na ako ngayon, pero baka mas kailangan ko ring panindigan, at mas bawasan ang paglalaro, tutal ay pinagbigyan ko na naman ang sarili ko roon sa una kong nobela.

Sa ngayon, dalawang nobela ang binabasa ko, maliban pa sa Don Quixote na sadyang binabagalan ko ang pagbabasa dahil alam kong magiging mahalaga ito, siyempre, sa aking disertasyon: ang Fifth Business ni Robertson Davies at ang Tales of Protection ni Erik Fosnes Hansen. At totoo, bagaman hindi simple ang mga kuwento nila, may mga kuwento nga, at interesado ako sa mga kuwento, hawak ako bilang mambabasa ng kuwento, at itinutulak ako sa patuloy na pagbabasa pangunahin dahil sa kuwento (bagaman totoo rin, gaya ng sinabi rin ni Forster, na siyempre'y hindi iyon lang ang mahalaga sa nobela).

Iyon lang muna. Saka na ang ibang kuwento.