Weekend, weekend.

Masarap sanang magpahinga lang talaga. Pero dalawang linggo na lang ang sem at andami pang kelangang tapusin. Pagche-check ng papers ng Fil 11 & Fil 14 para sa Tarong (50 pa lang ng halos 200 estudyante ang natatapos ko). Pagchecheck ng kanilang long test # 2. Paghahanda para sa long test # 3 na siyempre'y kailangan ko ring iwasto. Panonood ng mga dula (para sa Fil 11) at dokumentaryo (para sa Fil 14) na inihahanda nila bilang long test # 4.

Sa Ph.D. naman, kailangan pang tapusin ang rebisyon ng kuwentong "Mula sa Kinatakutan," at ang sanaysay na "Efren." Kailangang matapos ko ang lahat ng iyon sa susunod na mga linggo.

Mabuti't nabawas na sa lahat ng ito ang pagbabasa para sa mga nagpasa sa maikling kuwento sa Ingles sa Ateneo National Writers Workshop. Marami-rami rin ang mga iyon, at medyo nagkaroon pa kami ng kaunting deliberasyon ni Gary sa makakapasok na 3 fellows para rito. Medyo marami kasing qualified--at kailangang manimbang sa pagitan ng iba't ibang konsiderasyon sa nilalaman at anyo ng kanilang mga kuwento, lalo na kung makapagbubukas ba ito ng maiinam na usapin para sa talakayan sa workshop na pakikinabangan ng iba pang fellows. Sa bandang huli, satisfied ako sa mga napili namin. Sa isang banda, nagpapasalamat na rin ako't hindi ko kinailangang magbasa para sa tula at maikling kuwento sa Filipino dahil nang tingnan ko ang pangalan ng mga nagpasa, marami akong kilala!--at maaaring makilala ko sila sa kanilang mga isinulat. Nakakatuwa na maraming qualified ngayong taon, pero dahil sa limitasyon ng slots, napakatinding paninimbang ang kailangang gawin ng mga nagbabasa. Sa susunod na linggo, maaaring ilabas na namin ang listahan ng official fellows. Pero sa ngayon, may mga reader pa sa maikling kuwento sa Filipino at tula sa Ingles na kailangang mag-deliberasyon. Sana'y hindi panghinaan ng loob ang hindi makapapasok.

+ + +

Inilunsad na kanina ang unang isyu ng Heights ngayong taon at masayang-masaya ako para sa kanila. Lalo pa't maraming mga bagong manunulat na nalathala ngayon sa unang pagkakataon. Isa ako sa mag-aabang sa kanilang pagyabong.