Tanka at Sedōka ng Japan

Binubuo ng limang taludtod na may sukat na 5-7-5-7-7 ang tanka; anim na taludtod naman at may sukat na 5-7-7-5-7-7 ang sedoka. Madalas na hindi gumagamit ng tugma ang dalawang anyong ito. Noong Panahong Heian sa Japan (ika-10 siglo), ginamit ang anyo ang tanka para sa pagpapalaganap ng “renga.”

Mga halimbawa sa Filipino

Kagabi
(Rio Alma)

Baság na bungo
Ang bumabangong buwan
Sa puntod-ulap.
Alaala! Ako ay
Isang sepulturero.

Kalayaan
(Mike L. Bigornia)

Kung paa’t kamay
Ay nakatanikala,
At naglalamay
Sa pagtungga ng tuba:
Ang diwa ba’y malaya?

Dalawang Sedōka
(Mike L. Bigornia)

"Yuku ware ni
tomodaru nare ni
aki futatsu"

1.
Buhos ang ulan
sa dibdib nitong Tokyo
pagdating ko, Chizu-san.

Sa ‘king paglisan
tulutan bang totoo—
sa dibdib ko’y umuulan?

2.
Kawili-wili
ang igting ng bakasyon
sa ngiti mo, Natori.

Anung halina
itong paglilimayon,
Sintang Pansamantala!

[Bahagi pa rin ito ng handout para sa panayam na ibinigay ko sa LIRA noong Hunyo 24, 2007 ukol sa "Mga Anyong Tradisyonal ng Tula Mula sa Labas ng Pilipinas (At Ilang Halimbawa sa Filipino)," pagkatapos ng "Haiku at Senryū mula sa Japan."]