Sina Charice & Celine

Binanggit ni Celine Dion na nagmula si Charice sa Pilipinas. Kung minsan, masaya na tayo roon.

2 Responses to Sina Charice & Celine

  1. siguro sinadya na rin nating pababawin ang ating kaligayahan dahil malabo itong maabot kung malalim nga.

  2. may nakakatakot dito kung ito nga'y sinadya.