Shortlist para sa Man Booker Prize 2008


Narito ang link para sa artikulo. Wala pa akong nababasang nobela ng kahit sino sa mga nobelistang ito, at wala rin akong kopya ng mga libro nila.