Saging Lang Ang May Puso

Pagpasok ko kanina, naiwan ko rito sa bahay si Javier Marías. Nalimutan kong long test nga lang pala ng mga klase ko sa Fil 11 kaya wala akong magagawa habang binabantayan sila. Kaya naman, hinugot ko sa bookshelf ko sa Kagawaran ang nobela ni Merlinda Bobis na Banana Heart Summer. Mainam na rin sigurong isang Filipina ang ikalima kong nobelista, kahit nakasulat pa ito sa Ingles at naunang nalathala sa ibang bansa bago naglabas ang Anvil ng edisyon para sa Pilipinas. Nabasa ko na ang ilang kuwento ni Bobis sa White Turtle (na naghahanap pa rin ako ng mabibiling kopya sa ngayon) at may sarili rin akong kopya ng dalawa sa mga aklat niya ng tula, bagaman parehong hindi ko pa nababasa. Nang matapos ang mga long test kanina (tatlong 50 minutong klase), lumampas ako sa pahina 100 ng nobela. Maitutuloy ko siguro ang pagbabasa nito sa Huwebes kung kailan kukuha naman ng pagsusulit ang mga klase ko sa Fil 14.