Mga Bagong Panayam

Naka-post na ang panayam na binigkas ni Pambansang Alagad ng Sining Bienvenido Lumbera para sa Kumperensiya ng ARTIST noong Setyembre 18, ang "Ang Teatro at ang Kamalayang Pangkasaysayan." Kagaya ng kalikasan ng mga panayam na kailangang bigkasin sa maikling oras, medyo pahapyaw ang lapit ng panayam ukol sa "kamalayang pangkasaysayan" at halos nabanggit na lamang sa dulo ang tatlo sa mga bagong dulang naitanghal kamakailan.

Samantala, lumabas naman sa Inquirer ngayon ang isa na namang panayam kay Miguel Syjuco (pagkatapos ng mas nauna kong post) ukol sa nobela niyang Ilustrado. Si Iwa (Norman Wilwayco) ang nanalo para sa nobela sa Filipino sa Palanca, ang Gerilya. At hindi ko alam kung magtataka pa ba ako kung bakit hindi interesadong magsulat ng artikulo sa kaniyang nobela ang isang pahayagang nasa Ingles.