Burol, Champion

Kauuwi lang ngayon mula sa West Rembo para sa burol ng tatay ni Yol. Dumaan pa sa Market! Market! para maghapunan at magpagpag, upang hindi kami sundan ng kaluluwa ng namatay, ayon sa paniniwala ng matatanda. Kaya naman hindi namin napanood ang laban, dahil kasisimula pa lang ng 2nd quarter nang umalis kami sa department. Nagbibiyahe pa lang papunta sa Makati, hanggang sa manalo na nga, panay ang update ni Allan (Popa) sa text. Kumakalat na ngayon ang text na sa Martes gagawin ang bonfire, lalo pa't holiday nga kinabukasan. Babaha ng alumni sa Katipunan sa araw na iyon. Kahit paano, masayang haharapin ng buong komunidad, lalo na ng mga estudyante, ang paparating na hell week at finals week.