Blog ni Javier

Nagba-blog na rin sa wakas ang makatang si Alwynn Javier, isa sa mga unang makata na hinangaan ko at nakasama sa Heights. Ngayong binabalikan ko, sa palagay ko'y napakalaki ng impluwensiya ng disenyo ng tula niyang "Sa Victory Liner" (mula sa koleksiyong nagwagi sa Palanca na "Ang Pasipiko sa Aking Maleta") sa mas inferior kong "Alibugha" na ginamit kong pambungad sa aklat na Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambuhay. Isa si Alwynn, maliban kay Naya, sa mga unang tao noon na nakapagbabasa at pumupuna sa mga naisusulat kong tula. Gaya ng sinabi ko sa aking tesis sa MA noon, isa siya sa malalaking impluwensiya sa aking pagtula at hanggang ngayon ay patuloy akong nag-aabang sa kaniyang unang aklat na nang huli kaming magkausap ay sinabi niyang binubuno na niya.