Panayam kay Cecilia Manguerra Brainard

Naka-post sa blog ni Cecilia Manguerra Brainard ang panayam sa kaniya ni Luis Diores. Dito, tinalakay niya ang halaga ng pagbabasa sa pagsusulat, ang pagkakaiba ng pagsulat ng katha sa sanaysay, at ang mga hamon ng pagiging Filipino-American sa US. Binanggit din niyang pinakaespesyal sa kaniya ang una niyang nobela sa Ingles na nalathala sa Pilipinas bilang Song of Yvonne at sa US bilang When the Rainbow Goddess Wept na naisalin na rin umano kamakailan sa Turkish. Kung makabibili ako ng kopya nito, maaaring ito na rin ang basahin ko sa mga nobela niya.

2 Responses to Panayam kay Cecilia Manguerra Brainard

  1. Hi Egay. It's been a while. Add me up. louiejonsanchez.blogspot.com

  2. salamat sa pagbisita, louie jon.