Disertasyon

Noong isang araw, sinabi ko na kay Ate Mel kung puwedeng 12 units lang ang ituturo ko sa susunod na sem (full load ito pero simula kasi nang nagturo ako, overload ako lagi; ngayon nga, 21 units) dahil magtutuon ako sa Ph.D. ko--at hangga't maaari, TTH lang sana. 9 units na lang ang course work ko at pagkatapos, disertasyon na.

Ngayon, mas lumilinaw na sa akin ang gusto kong gawin sa disertasyon ko. Kaya naman, mapupuno ng mga tala bilang paghahanda sa disertasyon na iyon ang blog na ito. Magiging sityo ito ng mga pag-iisip at ehersisyo ko para roon. Nobela ang binabalak ko--at mga sanaysay din ukol sa nobela. Iniisip ko pa lang, hindi na ako makahinga, sa pananabik. Ito naman talaga ang gusto kong gawin.