Ang 909 Na Nobelista

Dahil nga sa isang sandali ng kahibangan, naisip kong magbasa ng 909 na nobelista bilang paghahanda sa aking disertasyon. May ilan na rin akong nabasang nobelista bago pa man magsimula ang proyektong ito, at bata pa ako nang nagsimulang sumubaybay ng nobela sa Liwayway, kaya ang prayoridad ko sa ngayon ay iyong mga hindi ko pa nababasa. Habang tumatagal, inaasahan kong madadagdagan ang listahan na ito hanggang umabot sa 909 na pangalan.

ANG 909 NA BALIW:

Javier Marías
Dark Back of Time
(1998)

Junot Díaz

The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007)

Merlinda Bobis
Banana Heart Summer (2005)

Miguel de Cervantes Saavedra
The History and Adventures of the Renowned Don Quixot
e (1605, 1615)

Mohsin Hamid
The Reluctant Fundamentalist
(2007)

Norman Wilwayco


One Response to Ang 909 Na Nobelista

  1. I'm happy to see the name of my lola here in your blog. Her name is Ligaya D. Perez, she has just died last Nov. 17 i would want to request if you could place some of her articles here online. thanks.

    Cherrie May