Zaturnnah sa Maynila


Mababasa rito ang unang anim na pahina ng Zaturnnah sa Maynila ni Carlo Vergara. Sa mga ito pa lang, naipakita na agad ang dalawang mahalagang tunggalian na (maaaring) haharapin ni Ada/Zaturnnah: ang kaniyang loob (mahal ba talaga siya ni Dodong?) at ang daigdig sa labas---ang Maynila kung nasaan ang pinakamataas umanong gusali sa buong mundo. Kaabang-abang na naman ito.