Walong Diwata ng Pagkahulog Updates

Kahapon lang, pumayag na si Carlo (Eustaquio) na siyang gumawa ng cover design para sa nobela ko. Gusto kong siya ang gumawa ng ilustrasyon at design dahil sa estilo niya at pagkukulay na makikita sa larawang ito mula sa kaniyang multiply:


Maganda, hindi ba? Magkikita kami bukas para ma-discuss ko sa kanya ang cover concepts ko na sana'y mapaglapatan ng ganyang estilo.

Samantala, nag-email naman si Ms. K (Karen Cardenas) ng ORP na ilo-launch na sa Hulyo ang dalawang volume ng Bora anthology--kung saan may ilang sipi mula sa nobela ko (actually, hindi talaga excerpts dahil earlier drafts iyon ng lalabas sa nobela) na may mga tagpo mula sa Boracay o nasulat ko noong nasa Boracay kami noong 2005 at 2006 dahil sa writers' retreat ng ORP na pareho kong nadaluhan. Ang totoo, isa sa mga nangyari sa Bora ang nag-trigger sa Walong Diwata. Siyempre, malayo na ang mga nangyari sa mismong nobela mula roon, pero mukhang hindi ko rin ito masusulat kung wala ang espiritung iyon ng nangyari sa Bora. Kaya malaking pasasalamat sa ORP at kay Ms. K sa pagsasama sa akin sa dalawang libreng "bakasyon" na iyon sa Bora.