Desaparesidos

Mabibili na sa National Bookstore ang bagong nobela ni Lualhati Bautista, ang Desaparesidos. Inilathala ito ng Cacho Publishing House at may introduksiyon ni National Artist Bienvenido L. Lumbera. Ito ang nobelang Filipino na binabasa ko ngayon.