Blog ni Zosimo Quibilan, Jr.


Nagba-blog si Zosimo Quibilan, Jr. dito. Siya ang may-akda ng Pagluwas na itinuturing niya bilang nobelang-koleksiyon-ng-maikling-maikling-kuwento.