Video ng Panayam ni Tolentino

Maaari palang mapanood ang video ng panayam ni Rolando B. Tolentino na "Diaspora as Historical/Political Trope in Philippine Literature." Iba pa rin talagang marinig at mapanood ang kritiko mismo na nagsasalita.