Update sa Walong Diwata ng Pagkahulog

Kahapon, natanggap ko na ang unang layout proofs ng nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog na ilalathala ng Anvil Publishing ngayong taon. Umabot ng 233 pahina. Gusto ko ang book design, at kahit ang font type & size. Sinimulan ko agad kahapon ang pagpu-proofread at pipilitin kong maibalik ulit sa kanila ngayong linggo. Mabuti naman at mayroon nang development. Sana'y tuloy-tuloy na ito.