Nobela + Ibang Media?

Sa harap ng pagpipino sa lalamanin ng Mga Nobelang Atisan, napagpasyahan na isasali rin dito ang mga nobelang komiks sa Filipino. Gayumpaman, higit na pagtutuunan ang mga katangiang pampanitikan ng mga ito (ibig sabihin, ang kasiningan sa paggamit ng wika) kaysa sa sining-biswal o pagguhit (bagaman kinikilala na mahirap na mapaghiwalay nang ganap ang dalawa lalo na sa talagang matatagumpay na komiks), na siyang tuon naman ng marami sa mga kasalukuyang nagba-blog tungkol sa komiks.

Samantala, hindi pa ako nakapagpapasya kung isasangkot din dito ang mga soap opera (na tinatawag na ring telenobela, hindi ba?). Muli, ano sa palagay ninyo?