Malaking Pagbabago sa Mayo

Sa pagbubukas ng Mayo 2008, magkakaroon ng malaking pagbabago sa Mga Nobelang Atisan. Una, higit nang magiging madalas ang pag-a-update: ang dating arawan ay magiging apat na beses na sa isang araw. At ikalawa, sisimulan na ang pag-a-archive ng mga nobelang Filipino na hindi na mabibili sa kasalukuyan. Gagawin ito upang matulungan ang ibang mga mananaliksik, mag-aaral at mambabasa ng panitikan upang magkaroon ng access sa mga akda na maaaring wala silang access dahil sa limitasyon ng kani-kanilang silid-aklatan at/o iba pang sanggunian. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit na maging masigla ang pagbabasa, pag-aaral at talakayan sa nobelang Filipino. Malaki ang tulong ng mga klase ko sa Filipino simula noong unang semestre ng taong 2006-07 sa Ateneo sa pangangalap ng mga nobela at pagsasalin sa format na digital, bilang isa sa kanilang mga proyekto sa klase na may malinaw na praktikal at materyal na ambag sa pag-aaral ng panitkan.

Para sa unang nobela na sisimulang i-post bukas, inihahandog ang akda ni Benjamin P. Pascual na naunang naiserye sa Liwayway sa loob ng 41 linggo simula noong Oktubre 31, 1983 hanggang Agosto 6, 1984, ang: