Iba Pang Nobelista (?)

Ilang araw na ang nakakaraan, "nakumpleto" na sa wakas ang listahan ng Mga Nobelistang Filipino para rito sa Mga Nobelang Atisan. Subalit pansinin na hanggang sa ngayon, ang nasa listahan pa lamang ay ang mga nagsulat ng nobelang prosa sa Tagalog at/o Filipino. Totoong malayo pa ang lalakbayin ng pagtatangka nating buuin ang kasaysayan ng nobelang Filipino mula rito. Hindi ko pa naisasaalang-alang ang mga nobelista sa komiks, ang mga nobelistang Filipino na nagsulat sa Ingles, at lalo pa ang mga nobelistang nagsulat sa iba pang mga wika sa Pilipinas. Ang mga puwang na ito ang susubukin nating unti-unting punuan sa mga susunod na araw. Bukas, halimbawa, ipo-post ko ang papel kong nasulat para sa isang klase mula sa pagbasa sa A Blade of Fern (1978) ni Edith L. Tiempo.