Nasa Proseso

Dahil nasa proseso pa nga ng pagbubuo itong Mga Nobelang Atisan, may ilang pagbabago na kailangang harapin at isaalang-alang. Halimbawa, isang malaking pasya na sa kabila ng paglalagay ng mga nobelang nasa Ingles sa ilan sa mga naunang post (A Blade of Fern ni Edith L. Tiempo, A Season of Grace ni NVM Gonzalez at Pelicula ni David Hontiveros), magtutuon na lamang ngayon ang site sa mga nobelang isinulat ng isang Pilipino at nasa wikang Filipino. Hanggang sa ngayon, pinag-iisipan ko pa rin kung isasali ba rito ang mga nobelang naunang nasulat sa ibang wika sa Pilipinas subalit may salin na sa Filipino. Halimbawa, ang Tree ni F. Sionil Jose at ang Silang Nagigising sa Madaling-araw ni Constante C. Casabar na naunang isinulat sa Iluko bago isinalin ni Reynaldo Duque sa Filipino. Ano sa palagay ninyo?