Erotika/o

This invitation comes from Mykel:

Inaanyayahan ang lahat ng mga kuwentista na magsumite ng kanilang maikling kuwento para sa book project na Erotika/o ng KATHA. Ang KATHA ay isang grupo ng mga makabayang kabataang kuwentista sa Filipino.

Layunin ng aklat-proyekto na tipunin ang pinakamahuhusay na maikling kuwentong nakasulat sa FILIPINO na pumapaksa sa erotika/o. Paksain ang lahat ng karanasan at bagay na may tuon sa konstruksyon, produksyon, dekonstruksyon at reproduksyon ng erotika/o: mula sa mga personal na danas hanggang sa pulitika at estetika ng nagbabagu-bagong konsepto ng libog, libido, subliminal, sekswal na usapin, at ang mga relasyong pangkapangyarihan, pangkasarian, pang-ekonomiya’t pampulitika na bumabalot at iniinugan ng Erotika/o.

Halimbawa, talakayin kung paanong ang kabataan sa kasalukyang panahon ay nagdidiskurso ng kanyang erotisismo at kaluguran – sa tao, hayop, bagay at kalikasan. Pano magpahayag ng erotisismo ang isang katulong o jeepney driver o janitor? Bakit kapag nakakakita ka ng saging ay hindi lang pagkain ang naiisip mo? Bakit matamis ang santol? Bakit bawal makipagtalik sa loob ng simbahan? Paano nagkakaroon ng kapangyarihan ang tao sa dilim? At marami pang iba. Ikaw na ang bahalang dumiskarte.

Ipadala ang inyong mga maikling kuwentong erotiko/a sa katha_erotika@yahoo.com o di kaya’y sa manlabusaw@yahoo.com. Para sa mga katanungan, magpadala ng email sa nasabing mga address o di kaya’y magtext sa 0917-8344746. Ang mga isusumiteng akda ay daraan sa pagpili ng mga editor na sina Rolando B. Tolentino, Joi Barrios, Joey Baquiran at Mykel Andrada.

HULING ARAW (DEADLINE) NG PAGSUSUMITE: PEBRERO 28, 2005.